dyqan Taxi Logo

DYQAN TAXI | GARANCI
PRODUKTE TE GARANTUARA

Garancia, Kthimi  & Politika e Rimbursimit

GARANCIA E NJE PRODUKTI

Ne mundohemi gjithnje te kemi produkte dhe sherbime perfekte. Ne garantojme se te gjitha produktet jane testuar para se te nisen ,
vecanerisht produktet qe jane delikate ndaj goditjeve e transportit. 
Porosite vijne te paketuara ne kuti ose zarf te mbyllur me mbrojtje ndaj goditjeve dhe nuk ka mundesi te demtohen gjate
transportit edhe nese goditet gjithsesi nese nje produkt rezulton problematik ne kemi nje politike rimbursimi

NESE PRODUKTI QE KENI POROSITUR NUK ESHTE SIC E KENI KERKUAR APO DESHIRUAR JU MUND TE KRYENI KTHIMIN E PRODUKTIT NE DYQANTAXI BRENDA 14 DITESH NGA DITA E BLERJES.

Garancia

Te gjitha aksesoret kane 3 muaj garanci ,pjeset e kembimit kane shtate dite garanci..
Telefonat e rinj kane 3 muaj garanci. 
iPhone e rinj kane 1 vit garanci nga Apple
Telefonat e perdorur kane 1 muaj garanci.
Telefonat e ricikluar kane 1 muaj garanci .

* Garancia nuk perfshin produkte speciale te porositura ose krijuar enkas per ju!!


Rimbursimi

Nese produkti ka difekt apo masa nuk eshte e sakte duhet te kontaktoni me ne per zevendesimin e produktit

* Kostoja e transportit nuk perfshihet ne rimbursim.

Dyqan Taxi merr persiper vetem pagesen e postes drejt bleresit dhe anasjelltas . 

Politike Rimbursimi

1. Te gjitha porosite mund te kthehen brenda afatit te caktuar ne fleten e garancise .

2. Ne pranojme vetem produktet qe jane ne gjendjen dhe paketimin origjinal. Ne nuk jemi pergjegjes per thyerje gervishtje apo demtime te tjera 
     te shkaktuara nga paketimi i keq ,vendosja e gabuar apo perdorimi i pjeseve jo origjinale 

3. Per te gjitha kthimet duhet te njoftoni ne telefon ose e-mail per problemin dhe arsyen e kthimit  
Email [email protected] – Tel 0682141111
4. Nese kthimi i produktit do te behet me ane te postes duhet te kerkoni nga posta nje kod gjurmimi per te ditur vendodhjen e produktit ne kohe reale.
    Ne kete menyre shmangim problemet me vonesat dhe jemi me te perqendruar te procedura.
(Ne rastin kur nuk e keni kete kod Kontaktoni me posten per vendodhjen e porosise)


5. Dyqan Taxi ruan te drejten te refuzoje politiken e rimbursimit nese problemi nuk eshte shkaktuar nga ne ose ne rast se produkti eshte demtuar nga  uji , tensioni apo perdorimi 
    i pjeseve te gabuara ne montimin apo perdorimin e produktit . Do te refuzohet rimbursimi nese ka shenja te dukshme te keqperdorimit nga bleresi ose persona te trete.

6 Produktet dixhitale si sherbime, abonime apo rimbushje te ndryshme nuk kane te drejte rimbursimi.

7. Kthimet duhet te dergohen ne adresen tone.
Dyqan Taxi nuk mban pergjegjesi per dergesa ne emer apo adrese te gabuar .

Dyqan Taxi Bli online blerje dyqan online ne shqiperi me garanci

Main Menu